همکاری در فروش

دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع)

دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع)

 

برای دانلود کردن مرثیه ها، روی آیکون ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

 

3. حاج محمدرضا طاهری

ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ دولت این است که یک لحظه گدای تو شوم (روضه سال۸۷) – قسمت اول ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۲,۳۵۳ ۰:۰۹:۵۹
۲ دولت این است که یک لحظه گدای تو شوم (روضه سال۸۷) – قسمت دوم ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۴,۱۹۳ ۰:۱۷:۵۰
۳ ای کریم مهربان

ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2

۳,۴۰۵ ۰:۰۳:۳۵
۴ غریب مادر حسن ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۵,۹۵۰ ۰:۰۶:۱۷
۵ ای غریب بن غریب شهر پیغمبر ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۲,۶۷۶ ۰:۰۲:۴۸
۶ شرار زهر قاتل سر زند از جسم.. ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۳,۲۷۵ ۰:۰۹:۰۸
۷ شهید زهر کینه ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۱۰,۷۰۷ ۰:۲۹:۵۸
۸ منم همدم غصه های نهانی ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۳,۸۳۶ ۰:۱۰:۴۴
۹ امام حسن، امام حسن ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۱,۱۶۴ ۰:۰۳:۱۳
۱۰ جگر گوشه ی فاطمه ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۳,۶۱۷ ۰:۱۰:۰۶
۱۱ ای غریب فاطمه برادر ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۳,۱۹۶ ۰:۰۸:۵۴
۱۲ دل من کرده هوایت، مستم از جام ولایت ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۳,۸۰۱ ۰:۱۰:۳۷
۱۳ ز غربت مرا چشم خون در بر است ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۲,۶۱۱ ۰:۰۷:۱۶
۱۴ ای تو کریم و همه عالم گدا (جدید) ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۱,۴۷۸ ۰:۰۵:۰۱
۱۵ یا حسن یا حسن (جدید) ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۲,۰۱۲ ۰:۰۶:۵۱
۱۶ یا امام حسن یا امام حسن مولا ۱(جدید) ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۱,۶۰۳ ۰:۰۵:۲۷
۱۷ یا امام حسن یا امام حسن مولا ۲(جدید) ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۱,۶۲۷ ۰:۰۵:۳۲
۱۸ دلبر من برادر من (جدید) ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۴,۳۷۸ ۰:۱۴:۵۵
۱۹ لبت پر خون دیده ات گلگون (جدید) ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۱,۵۷۸ ۰:۰۵:۲۲
۲۰ خواهرم گشته خونین جگر (جدید) ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۶۸۲ ۰:۰۲:۱۸
۲۱ ثانی فاطمه گشته دلم کباب (جدید) ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۱,۹۰۸ ۰:۰۶:۲۹
۲۲ مادر با دلی حزین از داغ حسن ببین(جدید) ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۲,۷۰۱ ۰:۰۹:۱۲
۲۳ از سوز زهر کین در تاب و در تبم (جدید) ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۴,۱۰۸ ۰:۱۴:۰۰
۲۴ سبط اکبر ای گل طه حسن (جدید) ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۳,۹۲۵ ۰:۱۳:۲۲
۲۵ پاره پاره شد دلم (جدید) ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۱,۳۲۲ ۰:۰۴:۲۹
۲۶ چرا آروم نگیره دل رام حسن (جدید) ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۹۰۸ ۰:۰۳:۰۴
۲۷ حسن یابن فاطمه (جدید) ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۹۵۲ ۰:۰۳:۱۳
۲۸ شهید زهر کینه (جدید) ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۳,۱۱۷ ۰:۱۰:۳۷
۲۹ مقتدای بی قرینه، ای شهید زهر کینه(جدید) ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۱,۸۵۵ ۰:۰۶:۱۸

 

4. حاج منصور ارضی

ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ یا حسن ، ای کریم آقای من

ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2

۲,۷۹۲ ۰:۰۷:۴۷

 

5. حاج سعید حدادیان

ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ روضه امام حسن (ع) (سال ۸۸) ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۴,۱۸۴ ۰:۱۷:۴۸
۲ پسر شیر خدا را کشتند (سال ۸۷) ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۳,۱۲۲ ۰:۱۷:۴۳
۳ غریب مادر حسن

ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2

۳,۲۳۳ ۰:۰۹:۰۱

 

6. نیکبختیان

ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ می چکدخون دل ز چشم ترم (سال ۸۸) ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۲,۱۶۲ ۰:۰۷:۲۰

 

7. حاج حسن خلج

ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ ای علوی ذات و خدایی صفت-شعر و روضه

ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2

۳,۳۷۹ ۰:۰۶:۳۷
۲ ممنونم ای زهر جفا-شعر و روضه ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۳,۲۵۱ ۰:۰۹:۰۴
۳ می سوزد جگرم مهربان خواهرم-شعر و روضه ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۲,۱۳۴ ۰:۰۵:۵۶
۴ مانده در گوشم فریاد مادر-شعر و روضه ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۲,۴۱۴ ۰:۰۶:۴۳

 

8. سید مجید بنی فاطمه

ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ یا حسن یا حسن

ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2

۱,۶۸۳ ۰:۰۴:۴۱
۲ یابن الزهرا یا حسن ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۱,۹۷۲ ۰:۰۵:۲۹

 

9. حاج مهدی اکبری

ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ امامم به خدا ماه زمان است

ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2

۷۸۴ ۰:۰۴:۲۸

 

10. حاج عبدالرضا هلالی

ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ پا شدم بیام مدینه که دیدم دلم شکسته

ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2

۳۸۹ ۰:۰۳:۰۷

 

11. دیگران

ردیف

موضوع

پخش اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ حسن قتیل زهر کینه ام ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۶۶۷ ۰:۰۳:۴۶
۲ ای نور دیدگان من، ثمر مادرم حسن

ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2

۸۲۷ ۰:۰۴:۴۰
۳ حسن بن علی ای گل زهرا ejra 01 دانلود مرثیه و مداحی ویژه شهادت امام حسن مجتبی (ع) 2 ۳,۴۵۴ ۰:۰۴:۰۲

 

با تشکر از : سایت آوینی

پرفروش ترین محصول اینترنت در ایران

747

پد دفع سموم بدن کینوکی – Kinoki

از بین برنده سموم مضر موجود در خون

تهیه شده از سرکه طبیعی گیاه اعجاب آور بامبو

>>برای دیدن توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید<<

140

1440

لینک دوستان

دستگیری دو دانشجوی برهنه در دانشگاه +عکس

تجاوز جنسی وحشیانه به یک زن زیبا + عکس

کشف حجاب در تهران اونم تو روز روشن !+تصاویر

   

fasele.gif

ارسال نظر


هفت × = 49