header
متن مورد نظر

همه چیز درباره دعا و نیایش

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

همه چیز درباره دعا و نیایش

 

همه چیز درباره دعا و نیایش

 

خدایا

حکمت قدمهایی که برایم برمی داری برمن آشکار کن تادرهایی را که به رویم می گشایی ندانسته نبندم و درهایی که به رویم  می بندی به اصرار نگشایم!

 

 

 خدایا

توانم ده تا دوست بدارم بی چشم داشت
و بفهمم دیگران را حتی اگر نفهمند مرا
برای همسایه ای که نان مرا ربود نان،
برای دوستی که قلب مرا شکست مهربانی،
برای آنکه روح مرا آزرد بخشایش
و برای خویشتن خویش آگاهی و عشق
می طلبم.
من عشق و فرزانگی الهی را به همه اوضاع و شرایط زندگیم فرامی خوانم
من عشق و فرزانگی الهی را به جزءجزء زندگی ام دعوت می کنم
عشق و فرزانگی الهی همه درهای بسته را می گشاید
آنجا که دری نیست دری ازرحمت و خیر و برکت باز می شود.

 

 

 

 خدایا

یاریم ده تا از آتش جانسوز خطا برکنار باشم، که آتش رویدادها را اشک آسمان فرونشاند
اما شرار خطاهایم را دریا دریا اشک دیدگانم.
یاریم کن دستگیرم شو، تا به یاری آب و خاک این شعله سرکش را خاموش کنم،
پس مرا خلوصی عطا کن تا در هر سجده چنان پیشانی برخاک بسایم و در هر توبه چنان اشک
ندامت ببارم مگر این آتش سوزنده به باران رحمتت فرونشیند.
خدایا مرا دستگیر تا شعاعی از خورشید مهرت برمن بتابد،
مرا شوری عطا کن تا با همه ی تقصیرها سراپا غرق امید روی به درگاهت آورم.

 

 

  ای مزدا

به راستی تو آفریدگار اندیشه نیک هستی، هنگامی که مردمان با اندیشه نیک همه پرسی کردند
تو برای آنان این زمین و جهان شادی بخش را بیافریدی و برای آنان آبادانی و رهبری و پارسایی  رابرنهادی.
ای مزدا
همه ی خوبی زندگی که بوده و هست و خواهد بود از توست آن را با مهر خودت به ما ارزانی داشتی.
در پرتوی اندیشه نیک، توانایی مینویی، راستی، تندرستی و خوشبختی مارا بیفزای.
 

 خدایا

یاریم ده و شکیبایی ام بخش تادرنزدیک شدن به تو از پای ننشینم هرچه زود به دست آید دیری نمی پاید.
دریای رحمت تو جاودانه و پایدار است دستم گیر و طاقتم فزون کن تا به صبر هر کاری برآید اما شتابزده ناکام از پای درآید.
مرا توانایی چیرگی بر خشم عطا کن، زیرا خشم آتشی است که ابتدا صاحب خود را می سوزاند
اما ممکن است د ردامن دشمن درگیرد یا درنگیرد.

 

 

 خدایا

یاریم ده تا تو را در خویشتن جستجو کنم، تا به عمق اقیانوس هستی برسم و در یگانگی غرق شوم
دستگیرم شو تا بیهوده در دور دستها در پی تو نگردم، که همیشه دربرمنی و این منم که گاه از تو دورم.
پس مرا آرامش و قراری عطا کن تا یافته را نجویم و در پی آنچه دارم با پای شکسته نپویم
و به این یقین برسم که از روز اول تا شام آخر هرگز از من جدا نبوده ای و نیستی
معبودا مرا از بزرگی چیزهایی که داده ای آگاه و راضی ساز تا کوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم را برهم نزند!
مهربان خدای خوب من تو چه گسترده وبی صدا می بخشی و ما چه حسابگرانه تسبیح می گوییم!
خدایا آنگونه زنده ام بدار که نشکند دلی از زنده بودنم و آنگونه بمیران که کسی به وجد نیاید از نبودنم.
از خدا میخواهم آنچه شایسته توست به تو بدهد نه آنچه آرزو داری زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی ات بسیار.
باشد هر آنجا که تیرگی است نور قرار گیرد
باشد هر آنجا که غم است شادی قرار گیرد
باشد هر آنجا که شک است ایمان قرار گیرد
باشد هر آنجا که نفرت است بخشش قرار گیرد
باشد هر آنجا که خشم است آرامش قرار گیرد
باشد هر آنجا که حماقت است معرفت قرار گیرد
باشد هر آنجا که درد است شفا قرار گیرد
باشد دیدن را بیاموزیم
باشد عشق را بیاموزیم
دلم گرفت خدا را تو دلگشایی کن!
من آمدم به امیدت تو هم خدایی کن!
به بوی دلکش زلفت که این گره بگشای
دل گرفته ما بین و دلگشایی کن!
خداوندا دستهایم خالی است و دلم غرق در آرزوهاست.
یا به قدرت بیکرانت دستهایم را توانا گردان!
یا دلم را از آرزوها خالی کن!

 

 

 خدایا

می دانم
برای من هم محافظانی گذاشته ای
که هر گاه خواستم از خانه ات و از بندگیت بیرون روم
مرا نگه دارند تا بی تو تلف نشوم
خدایا از تو و محافظان مهربانت که لحظه ای از من چشم بر نمی دارند سپاسگذارم !!!

 

 

 نیایش صلح

 
خداوندا مرا وسیله صلح خویش قرار ده
آن جا که کین است بادا که عشق آورم
آن جا که تقصیر است بادا که بخشایش آورم
آن جا که تفرقه است بادا که یگانگی آورم
آن جا که خطاست بادا که راستی آورم
آن جا که شک است بادا که ایمان آورم
آن جا که نومیدی است بادا که امید آورم
آن جا که ظلمات است بادا که نور آورم
آن جا که غمناکی است بادا که شادمانی آورم
خداوندا بادا که بیشتردر پی تسلی دادن باشم تا تسلی یافتن
در پی فهمیدن باشم تا فهمیده شدن
در پی دوست داشتن باشم تا دوست داشته شدن
چرا که با بخشیدن است که می گیریم
با فراموشی خویشتن است که خویشتن را باز می یابیم
با بخشودن است که بخشایش به کف می آوریم
با مردن است که به زندگی برانگیخته می شویم.

معرفی سایت های مرجع در ایران 

__________________

بزرگترین سایت بیوگرافی در ایران 

بزرگترین سایت فناوری و اطلاعات در ایران (آیتی)

بزرگترین سایت آشپزی بانوان در ایران 

بزرگترین سایت موزیک در ایران 

بزرگترین سایت دکوراسیون در ایران 

بزرگترین سایت مدل لباس در ایران 

بزرگترین سایت عکس در ایران 

__________________

ارسال نظر


+ هشت = 14