header
متن مورد نظر

متن و جملات فلسفی و زیبا از فریدریش ویلهلم نیچه

متن و جملات فلسفی و زیبا از فریدریش ویلهلم نیچه

جملات فلسفی و زیبا از فریدریش ویلهلم نیچه   @@@@@@روم ایران@@@@@@     بلند پروازی من آنست که در ده جمله چیزی را بگویم که کسی دیگر در یک کتاب می گوید .     @@@@@@روم ایران@@@@@@     نادرستی یک حکم باعث نمی شود که آن حکم را رد کنیم ، احکام نادرست برای زندگی آدمی […]

 

==>> ادامه مطلب متن و جملات فلسفی و زیبا از فریدریش ویلهلم نیچه . . .

 

برچسب ها :