امروز سه شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۴ می باشد.

اختصاصی ما

نوشته هایی با برچسب "جملات نیچه در مورد خدا"

متن و جملات فلسفی و زیبا از فریدریش ویلهلم نیچه

جملات فلسفی و زیبا از فریدریش ویلهلم نیچه   @@@@@@روم ایران@@@@@@     بلند پروازی من آنست که در ده جمله چیزی را بگویم که کسی دیگر در یک کتاب می گوید .     @@@@@@روم ایران@@@@@@     نادرستی یک حکم باعث...

تبلیغات متنی