امروز پنج شنبه 1 آبان 1393 می باشد.

اختصاصی ما

نوشته هایی با برچسب "جملات کوبنده عاشقانه دردناک 92"

جملات کوبنده غمگین 1392

جملات کوبنده غمگین 1392 از تپش های قلبم خواستنت را که بگیرم … می ایستد … . . . در این شب ها چه خاموشم ، بیاد تو هم آغوشم به من گفتی وفا دارم ، چه شد کردی فراموشم . . . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ، ﻓﺼﻞ ﺑﺮگ...

تبلیغات متنی