امروز چهارشنبه 30 مهر 1393 می باشد.

اختصاصی ما

نوشته هایی با برچسب "مطالب عاشقانه غمناک 92"

مطالب غمگین 1392

مطالب غمگین 1392 از تپش های قلبم خواستنت را که بگیرم … می ایستد … . . . در این شب ها چه خاموشم ، بیاد تو هم آغوشم به من گفتی وفا دارم ، چه شد کردی فراموشم . . . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ، ﻓﺼﻞ ﺑﺮگ ﺗﻮﺕ ﻭ...

غمگین فروردین 1392

غمگین فروردین 1392 از تپش های قلبم خواستنت را که بگیرم … می ایستد … . . . در این شب ها چه خاموشم ، بیاد تو هم آغوشم به من گفتی وفا دارم ، چه شد کردی فراموشم . . . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ، ﻓﺼﻞ ﺑﺮگ ﺗﻮﺕ ﻭ...

تبلیغات متنی