امروز دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۳ می باشد.

اختصاصی ما

نوشته هایی با برچسب "مطالب عاشقانه غمناک 92"

مطالب غمگین ۱۳۹۲

مطالب غمگین 1392 از تپش های قلبم خواستنت را که بگیرم … می ایستد … . . . در این شب ها چه خاموشم ، بیاد تو هم آغوشم به من گفتی وفا دارم ، چه شد کردی فراموشم . . . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ، ﻓﺼﻞ ﺑﺮگ ﺗﻮﺕ ﻭ...

غمگین فروردین ۱۳۹۲

غمگین فروردین 1392 از تپش های قلبم خواستنت را که بگیرم … می ایستد … . . . در این شب ها چه خاموشم ، بیاد تو هم آغوشم به من گفتی وفا دارم ، چه شد کردی فراموشم . . . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ، ﻓﺼﻞ ﺑﺮگ ﺗﻮﺕ ﻭ...

تبلیغات متنی